Finansal Kaynak Sağlama Yöntemleri

Deniz Ergin Proje ve Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz kurumların gerçek, optimum maliyetli ve amaca yönelik kaynak sorunlarını çözülmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Çalışma süreci öncelikli olarak analiz ve amaç uyumunu sağlama ana hedefimizdir. Bu konunda özgün olarak geliştirdiğimiz yöntemlerimiz ile şirket için doğru tercih yapılması konusunda destek verilmektedir. Bu bağlamda aşağıda bulunan faaliyetler konusunda firmalara hizmet sunulmaktadır.

  A-Halka Açılma(Pay Senedi İhracı)-Borsa İstanbul A.Ş Bünyesinde

Yapılan analiz ve amaç değerlendirmesine göre şirketlerin uzun vadeli finansmanı yanı sıra, bilinirliğini finansal alanda artırma, kurumsallaşma ve hem ulusal hem de uluslararası finans kaynaklarına ulaşma kolaylığı açısından düşünülmesi gereken bir süreçtir. Deniz Ergin Proje ve Danışmanlık pay senedi ihracı aşamasında başından sonuna kadar ki süreçte halka açılacak şirkete hizmet vermektedir.

  B-Borçlanma Araçları Çıkarmak

İlgili kurum için finansal fizibilite sonucu maliyet/fayda açısından uygun görülürse BONO veya TAHVİL yolu ile yabancı kaynak sağlama çalışmalarının yapılması

 C-BIST A.Ş Özel Pazar Yolu İle Firma Finansmanı

Borsa İstanbul Özel Pazarı, belli nitelikleri taşıyan ve büyümeyi hedefleyen işletmeler için kurulmuş bir pazardır. BIST bünyesinde olup normal işlem pazarından farklı olarak bir danışman aracılığı (bu pazara üye olan) yerli-yabancı ortak bulunması veya risk sermayesi temini amacı gütmektedir. Yapacağımız çalışmalarda uygun şartlar oluşması durumunda bu pazar yolu ile de ortak/finansman çalışması yapılabilmektedir.

 D-Yabancı Kaynak Sağlanması

Gerek yurtdışı gerekse yurtiçi fon sağlayıcı kuruluşlardan sağlanacak her türlü kredi, proje finansmanı ve benzeri dış kaynağın en optimum maliyetli ve doğru vadede sağlanarak nakit döngüsünün planlanması amacıyla yapılan danışmanlık hizmetidir. 

 E-Ortaklık veya Şirket(Proje) Birliktelikleri

Gerek proje gerekse kurum bazlı şirket evlilikleri ile ilgili sürecin yönetilmesi ve bunun sonuçlanması amacıyla yapılan hizmetler bütünüdür.

 F-Finansal İletişim

Şirketimiz Türkiye’de ilk kez finansal iletişim yapan kurum olarak danışmanlık verilen şirketin her türlü finansal paydaşa(ortak, banka, kreditör, devlet, yatırımcı, çalışan gibi) doğru ve amacına uygun anlatılmasına bu süreçte yasal kısıtlara uyulmasına destek sağlar ve yürütür.