GÜNCEL PROJE HİBE DESTEKLERİ / 2019

PROJE HİBE DESTEKLERİ – OCAK 2019
 
SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI
 
Sabancı Vakfı, 2019 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvuruları değerlendirecektir. Kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekmektedir. Hibe Programı kapsamında proje başına hibe tutarı en az 50.000 TL, en fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi: 8 Şubat 2019
 
BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN HİBE PROGRAMI
 
Hibe Programı ile özel eğitim (görme engelli, işitme engelli vb.) alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 7 milyon avro olan Hibe Programına eğitim ve öğretim kuruluşları, okullar, bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve bu alanda çalışan STK’lar başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
 
TÜRKİYE YETERLİLİKLER SİSTEMİNİN VE ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASI HİBE PROGRAMI
 
Hibe Programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Program, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri (VOC-Test Merkezleri)”nin kurulması hedeflerine yönelik projeleri destekleyecektir. Toplam bütçesi 5 milyon avro olan Hibe Programına standart belirleyen kurumlar, meslek örgütleri, işçi/işveren kuruluşları ve sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI
 
Hibe Programı, madencilik sektörü ile çok tehlikeli sınıfta yer alan diğer sektörlerde çalışma koşulları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesini, çalışanlar ve işverenlerin farkındalığının artırılmasını ve işyerlerinde yasal zorunluklarının yerine getirilmesini hedeflemektedir. Toplam bütçesi 6 milyon avro olan Hibe Programına STK’lar, üniversiteler, sendikalar, meslek kuruluşları, mesleki ve teknik yüksekokullar başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi: 4 Mart 2019
 
BELEDİYELERE YÖNELİK PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
 
IPA 2014-2020 dönemi Ulaştırma Çok Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben hazırlanan Proje Teklif Çağrısı, yerel yönetimlerin ulaşım altyapısını geliştirmeyi amaçlayan 4-12 arasındaki proje giderlerinin %85’ini destekliyor. Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2019
 
ERASMUS + TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL İÇERME VE ORTAK DEĞERLER
 
Kapsayıcı öğrenme ve ortak değerlelerle ilgili iyi örneklerin yaygınlaştırılması ya da kapsayıcı eğitim ve ortak değerlere ilişkin yaratıcı metotların geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Erasmus + teklif çağrısı yayınlandı. Çağrı kapsamında desteklenecek olan projelere maksimum 500 bin Euro destek sunulacak. Son başvuru tarihi: 26 Şubat 2019
 
BM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI GÜVEN FONU
 
Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan BM Kadın Birimi (UN Women) kadına yönelik şiddet alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yayınladı. Hibe kapsamında örgütlere 3 yıl için 50 bin ila 1 milyon ABD doları arasında maddi kaynak sunulacak. Hibe kapsamında kadın hakları alanında çalışan STÖ’ler, kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin önlenmesi ve/veya ortadan kaldırılması için çalışma yürüten insani yardım kuruluşları ve engelli kadın örgütleri desteklenecek. Son başvuru tarihi: 18 Ocak 2019
 
KAMAG 1007 PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ ÇAĞRI
 
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “Gıda ve Yem Analizlerinde Kullanılan Analitik Mikotoksin Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi: 8 Şubat 2019
 
 
EURONANOMED III PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI
 
EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2019
 
1.EJP RD AVRUPA ORTAK PROGRAMI ULUSLARARASI NÂDİR HASTALIKLAR ARAŞTIRMALARI ORTAK ÇAĞRISI
 
23 farklı ülkeden 32 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Amacı nâdir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2019’un çağrı başlığı “Nâdir hastalıkların teşhisi ve/veya hastalığın ilerleyişi ve hastalık mekanizmalarının araştırılmasını hızlandıracak uluslararası araştırma projeleri” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2019
 
PRIMA PROGRAMI 2019 ÇAĞRILARI
 
Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi : Şubat 2019
 
MARTERA 2018 YILI ÇAĞRISI
 
MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MARTERA, Avrupa ülkelerini denizcilik teknolojileri ve mavi büyüme alanlarında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlamaktadır. MARTERA kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Son başvuru tarihi : 29 Mart 2019
 
TÜBİTAK – CNRST (FAS) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasında mevcut 5 Kasım 2013 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi : 15 Şubat 2019
 
FLAG-ERA PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI
 
FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla FET Amiral Gemisi proje alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir. Son başvuru tarihi : 19 Şubat 2019
 
ERA-MIN-2 ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI
 
Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. Son başvuru tarihi : 31 Ocak 2019
 
EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ
 
Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Son başvuru tarihi 3 Mart 2019
 
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP) TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi konusunda 750.000 TL ile 3.000.000 TL arasında azami %75’ye varan oranda hibe desteğinden faydalanabilecektir. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2019
 
TÜRKİYE-DANİMARKA EUROSTARS ÇAĞRISI
 
EUREKA Programı’nın bir alt bileşeni olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. Proje konsorsiyumlarında en az bir KOBİ’nin ortak olarak yer alması ve ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Danimarkalı paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2019
 
SUMPS-UP PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR İÇİ ULAŞIM PLANLANMASI ÇAĞRISI
 
Ufuk2020 Programı ile desteklenen CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, sürdürülebilir şehir içi ulaşım planlaması (SUMP) hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve SUMP hazırlanmasına yönelik bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmektedir. Çağrıya öncelikle ulaşım planlaması konusunda tecrübeli şehir ve bölge otoritelerinin, yerel yönetim birliklerinin başvurması tavsiye edilmekle birlikte SUMP sürecine yeni başlayan paydaşların da başvurması teşvik edilmektedir. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2019
 
ERASMUS-PLUS 2019 TEKLİF ÇAĞRISI
 
Avrupa Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı. Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir. Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir.
 
TÜBİTAK-SDF ORTAK PROJE ÇAĞRISI
 
TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında, 27 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları ve akademik kurumları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. Başvuru son tarih 31 Ocak 2019
 
HORIZON-GIDA ALANI 2019 ÇAĞRISI
 
Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2019 Çağrısı proje başvurusuna açıldı. Gıda Alanı 2019 Çağrısı’nda proje başvurusu yapılabilecek üç alt çağrı bulunuyor: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği – Mavi Büyüme – Kırsal Kalkınma. Başvuru son tarih 23 Ocak 2019.
 
KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
2014-2020 DÖNEMİ 2.TEKLİF VERME ÇAĞRISI
 
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019
 
TKDK IPARD II – DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRISI
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için IPARD II Programı Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için başvurular alınacak ve tedbir pilot bölge olarak Ankara İli Beypazarı ilçesinde uygulanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2019

GÜNCEL PROJE HİBE DESTEKLERİ / 2019

16/01/2019