İşverene İlave 1 Puanlık Prim İndirimi

31 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uzun süredir beklenen "İşverene ilave 1 puanlık prim indirimi" hayata geçirildi. Destek, temelde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek amacıyla getirildi.

1- Bu prim indiriminden bütün işverenler yararlanabilecek mi?

Prim indiriminden yalnızca "Çok tehlikeli sınıfta" faaliyet gösteren ve 10 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işyerleri yararlanabilecek. Bu kapsamda Türkiye genelinde 10'dan fazla işçi çalıştıran ve çok tehlikeli sınıf olarak kabul edilen işyerleri (inşaat, maden, hastaneler vb.) 1 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.    
    

2- Bu teşvikten yararlanmak için şartlar neler?

Teşvikten yararlanmak için temel şart, destekten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru üç yıl ölümlü ya da sürekli iş göremezlik geliri verilmesini gerektiren bir iş kazasının olmamasıdır. Örneğin; 1 Ocak 2019 yılından itibaren 1 puan destekten yararlanacak işyerlerinde 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölümlü ya da sürekli iş göremezlik geliri alınması gereken bir iş kazası yaşanmamış olmalıdır. 

3- Yararlanma süresi ne kadar?       
    

Teşvik uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. İşverenin teşvik şartlarını taşıdığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacak. 1 Ocak 2019 tarihinde teşvikten yararlanma şartını taşıyan işveren – bu şartları devam ettirmesi şartıyla-  1 Ocak 2022 tarihine  kadar ilave indirimden yararlanacak.

4- Ne kadarlık bir avantaj sağlanır?

İşverenin asgari ücretten işçi çalıştırması halinde kişi başı yaklaşık 25,58 TL, tavan ücretten işçi çalıştırması halinde ise kişi başına yaklaşık 191,88 TL tasarruf sağlayacak. Türkiye'de ortalama ücretleri brüt 5.000,00 TL kabul edersek 100 kişi çalıştıran bir işyerinde aylık 5.000,00 TL, bugünkü değerle 3 yıl içinde 180.000,00 TL tasarruf sağlanacaktır.

5- Hangi şartlarda teşvik kesilir?

İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi halinde, çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi halinde ve ölümlü veya sürekli iş göremezlik gerektirir iş kazası yaşanması halinde takip eden aybaşından itibaren ilave 1 puanlık prim indirimi kesilir.

6- Teşvikten yasaklama var mıdır, hangi şartlarda yasaklama gündeme gelir?

İşyerinde ölümlü ya da sürekli iş göremezlik geliri almayı gerektiren iş kazası olması halinde, kazanın bildirilmemesi ya da süresinde bildirilmemesi durumunda iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl yasaklı hale gelinir. Eksik ödenmiş işveren işsizlik sigortası primleri gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

7- Teşvikten yararlanmak için müracaat gerekli mi? Gerekli ise nereye başvurulmalı?​

İlave prim indiriminden yaralanmak için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Merkez Müdürlüklerine başvuru gerekmeyecektir. İşyerinin söz konusu şartları sağladığının tespit edilmesi durumunda,  işveren takip eden takvim yılından itibaren üç yıl süreyle bu teşvikten otomatik yararlanabilecektir. Yararlanılan bu teşvikin şartların kaybedilmesi halinde şartların tekrar sağlanması durumunda işverence ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerekecektir.

İşverene İlave 1 Puanlık Prim İndirimi

10/01/2019